Výroba klíčů
Dveře
Trezory
Zámky
Systémy
Gravírování
Elektr. zabezpečení
Kování
Otevírání zámků

Kontakt
 
Zprávy z médií
Realizované zakázky


                 PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE             


Vchodové dveře do bytů v bytových domech musí být osazeny protipožárními dveřmi

Požární dveře přispívají k požární ochraně budov se zvýšeným požárním nebezpečím. Tyto budovy jsou rozděleny na požární úseky tak, aby se v případě požáru plameny nerozšířily na celý objekt. Úkolem požárních dveří je bránění rychlého šíření plamenů a také šíření tepelného toku. Protipožární dveře s označením EW jsou odolné plamenům, protipožární dveře s označením EI jsou odolné plamenům a brání tepelnému toku

Protipožární dveře vám tak poskytnou dostatečně dlouhou dobu k evakuaci. Chrání tak naše životy, zdraví a majetek